Castelló d’Ampúries

10 i 11 de setembre

Dia 1012.30h

Dia 11: 17.30h

espai Sinagoga

Festival terra de Trobadors

Entrada gratuïta

Write a comment