Dissabte, 3 octubre

18,30h

XX Aniversari Casa de naixements Migjorn

Sufi-Ciència

18.30h

Burruezo, Santamaría, Joëlle

Fundació La Plana

Santa Maria d’Olo

93838 52 03

Taquilla inversa

www.fundaciolaplana.org

Write a comment